• Home
  • System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym

15 stycznia 2016 Tomasz Styś Analiza 1

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, Polska do 2020 r. zobowiązana jest osiągnąć poziom 50% recyklingu wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W 2014 r. recyklingowi poddano 21,1% ilości zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych, przy czym ok. 10% gmin wciąż nie osiągnęło poziomu wymaganego prawem.

PRZECZYTAJ TEŻ  Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród państw UE. Traci na tym cała gospodarka

Przedmiotem analizy jest identyfikacja wyzwań stojących przed systemem gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce, w związku z ogłoszonym przez Komisję Europejską pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym m.in. prezentacja:

  • sposobu organizacji systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz kluczowych aspektów związanych z organizacją selektywnego zbierania odpadów przez gminy;
  • celów systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi – w perspektywie lat: 2020 i 2030;
  • rynkowego potencjału gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono m.in.:

  • współistnienie w ramach jednego łańcucha logistycznego odpadów dwóch różnych metod gospodarowania tymi samymi, surowcowymi, frakcjami odpadów;
  • ustanowienie w wielu gminach w Polsce metod gromadzenia selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, niezapewniających pozyskiwania odpadów nadających się do recyklingu;
  • przyjęcie technologii przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniającej niski udział recyklingu w masie odpadów kierowanych do instalacji;
  • niedostateczne wykorzystanie instrumentów ekonomicznych motywujących do zmiany zachowań właścicieli nieruchomości dotyczących selektywnego zbierania odpadów.