Bartosz Marczuk

Ekspert w obszarze polityki społecznej. Autor „Transfery międzypokoleniowe w Polsce – zarys diagnozy”.