Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku – analiza wybranych wskaźników

Niska skuteczność działań prowadzonych w celu poprawy jakości planowania budżetowego i brak głębszej korekty prognoz makroekonomicznych w projekcie budżetu państwa na 2013 r., spowodował konieczność przeprowadzenia procesu nowelizacji w trakcie roku. Najważniejsze zastrzeżenia związane z wykonywaniem ustawy budżetowej za 2013 rok, to: Znaczne przekroczenie deficytu budżetu państwa względem pierwotnej ustawy budżetowej (dalej: ustawa budżetowa). Deficyt … Czytaj dalej Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku – analiza wybranych wskaźników