4 lutego 2010 Leszek Skiba Komentarz 9 min

W latach 2004-2007 słowo "układ" było często używane przez publicystów i polityków jako skrótowy opis struktur gospodarczych i politycznych w naszym kraju. Czy pojęcie to adekwatnie opisuje sytuację w Polsce? Pojęcie „układu” zrewolucjonizowało

3 grudnia 2009 Paweł Szałamacha Komentarz 2 min

Krajowa opinia publiczna niemal w ogóle nie zauważyła likwidacji linii tramwajowej w Gliwicach i związanego z tym referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta. Tymczasem Gliwice ilustrują ważki problem, jakim jest polityka transportowa polskich miast

20 października 2009 Zespół IS Komentarz 2 min

Głównym celem irańskich prób rakietowych z 28 września 2009 roku było wzmocnienie karty przetargowej Iranu przed kolejną rundą rozmów, która odbyła się 1 października w Genewie. W negocjacjach wzięli udział stali członkowie Rady

13 października 2009 Bartosz Marczuk Komentarz 4 min

Na koniec tego roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada m.in. za wypłatę emerytur i rent będzie zadłużony w bankach na kwotę 4,1 mld zł W przyszłym roku w FUS zabraknie 49,2 mld zł

30 września 2009 dr Michał Beim Komentarz 7 min

Zamieszanie powstałe wokół nowej oferty spółki PKP Przewozy Regionalne – pociągów interREGIO dowodzi konieczności przeprowadzenia szerokich zmian w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych. Pozytywny odbiór oferty przez pasażerów daje natomiast nadzieję na wzrost znaczenia