1 lipca 2010 Leszek Skiba Analiza 1

W powszechnej opinii rząd zajmuje się dwoma zadaniami: rządzi – czyli podejmuje decyzje dotyczące państwa i obywateli, oraz administruje – czyli wdraża te decyzje oraz wykonuje prawo przyjęte przez parlament. Podejmowanie decyzji dotykających

16 czerwca 2010 Maciej Rapkiewicz Komentarz 4 min

Powódź jaka dotknęła Polskę, wywołała kolejny raz dyskusje na temat konieczności zawierania umów ubezpieczenia przez zamieszkujących tereny zagrożone klęskami żywiołowymi. Problem zagrożenia skutkami klęsk żywiołowych dotyczy w znacznej mierze osób ludności zamieszkującej tereny

19 maja 2010 Zespół IS Wydarzenie 1

19 maja 2010 r. w siedzibie Instytutu Sobieskiego odbyła się debata z udziałem Roberta Kuraszkiewicza i Pawła Szałamachy pt. "Polityka nowoczesnego patriotyzmu" vs. "IV Rzeczpospolita. Pierwsza odsłona". (więcej…)

4 lutego 2010 Leszek Skiba Komentarz 11 min

W latach 2004-2007 słowo "układ" było często używane przez publicystów i polityków jako skrótowy opis struktur gospodarczych i politycznych w naszym kraju. Czy pojęcie to adekwatnie opisuje sytuację w Polsce? Pojęcie „układu” zrewolucjonizowało

6 lipca 2009 Jan Filip Staniłko Komentarz 7 min

Współczesna polityka demokratyczna rozgrywa się w zasadniczo innym otoczeniu instytucjonalnym i proceduralnym, niż ta, którą uprawiano dwadzieścia pięć wieków temu w demokratycznych Atenach. Oczywistym jest zatem, że wszystkie proste analogie mogą okazać się

8 marca 2009 Paweł Dobrowolski Media 5 min

Josef Fritzl przed austriackim sądem został skazany na dożywocie po czterodniowym procesie. W Polsce podejrzany o pedofilię psycholog Andrzej Samson spędził wprawdzie kilka lat w areszcie, ale umarł jako niewinny. Bo polskie młyny sądowe mielą wolniej niż kościelne. I

2 marca 2009 Leszek Skiba Komentarz 6 min

Silna pozycja polityczna Donalda Tuska w ramach Rady Ministrów nie wynika jedynie z regulacji prawnych, lecz przede wszystkim z dominacji nad własną partią. Konstruktywne wotum nieufności oraz możliwość dowolnych zmian w składzie Rady

8 grudnia 2008 Marek Dietl Komentarz 3 min

Podstawowy problem rządu ze spodziewanym kryzysem polega na napięciu pomiędzy przekonaniami premiera a wymogami demokracji medialnej. Klasyczny liberał jest przekonany, że kryzys to naturalne zjawisko o swoim cyklu. Należy go przeczekać. Koncepcja liberalna

23 września 2008 prof. Justyn Piskorski Komentarz 3 min

Obserwując krótką z perspektywy historycznej, lecz stosunkowo długą z perspektywy wydarzen politycznych, pięcioipółletnią historię współczesnych polskich komisji śledczych można skonstatować, że instrument ten nie stanowi obecnie narzędzia naprawy zycia publicznego. Idea wyjściową towarzyszącą

1 września 2008 Tomasz Chmal Komentarz 14 min

Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl) opublikowane zostały dokumenty: „Polityka energetyczna Polski – Strategia do 2030 r.” – projekt z 31 lipca 2008 r. (wersja 1), dalej „Strategia” oraz „Tezy do dyskusji nad