• Home
  • Raport specjalny z rynku walutowego

Raport specjalny z rynku walutowego

21 lipca 2004 Zespół IS Analiza < 1 min

Instytut Sobieskiego przedstawia analizę dotycząca wydarzeń i trendów na polskim rynku walutowym w pierwszej połowie 2004 roku. Podstawowe wydarzenia to nierealizowanie założeń budżetowych co do kursu Euro do złotego oraz podwyższenie stóp procentowych.

Minęło właśnie pół roku. Warto cofnąć się nieco w czasie do chwili, gdy na początku bieżącego roku Ministerstwo Finansów ostatecznie przyjęło założenia do tegorocznej  Ustawy Budżetowej. Jak zapewne pamiętają moi najwierniejsi czytelnicy, podczas prac nad tą Ustawą MF przyjęło wiele interesujących założeń, o których wspominałem już  na początku roku. Oprócz bardzo optymistycznego założenia dalszego spadku stóp procentowych poniżej 4,50% (dziś pożyczki 5-letnie kosztują już powyżej 7,50% i nic nie  zapowiada spadku), urzędnicy założyli także, iż średnioroczny kurs Euro (wykorzystywany do oszacowania kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego) wyniesie 4,25 Złotego.