Nawet najlepszy dowódca nie odniesie zwycięstwa w pojedynkę.

Nawet najlepszy think tank bez wsparcia nie zrealizuje swojej misji.

Tworzymy idee dla Polski , bo tak jak Sobieski wierzymy, że odpowiedzialność za dobrobyt Ojczyzny zaczyna się od pracy nas samych. Polska wolna, zamożna i solidarna może jedynie być owocem naszych wspólnych wysiłków, naszego patriotyzmu, w tym również patriotyzmu gospodarczego.

Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach) zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziękujemy, że nas wspierasz udostępniając nasze publikacje i wpłacając na nasze konto. Dzięki Tobie nasza praca jest możliwa.

Razem stanowimy realną siłę!

Fundacja Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20, 00-316 Warszawa
Nr konta 27 1240 1040 1111 0011 1389 4467