• Home
  • Czym byłby Rzym bez Tybru?

Czym byłby Rzym bez Tybru?

20 stycznia 2005 Piotr Libicki Analiza < 1 min

Najpiękniejszych miast Europy, nie sposób sobie wyobrazić bez rzeki która przez nie przepływa. Polskie miasta, w tym Poznań, nie wykorzystują swojego położenia nad brzegami rzek.

Poznań, jeżeli chce zachować status miasta nad rzeką – tym samym przestrzennie uporządkowanego – musi powrócić nad rzekę. Najpewniejszy sposób to odtworzenie starego koryta Warty i skierowanie wypychanego na peryferia potencjału budowlanego miasta na tereny nadwarciańskie. To przy samej rzece, na jej śródmiejskim odcinku, musi zacząć powstawać nowa miejska tkanka z ulicami, bulwarami, placami, okazałymi budowlami i kamienicami.

Instytyt Sobieskiego wraz z Radą miasta Poznania, Polską Izbą Ekologii, oraz Agencją Informacji i Ochrony Środowiska zorganizował debatę publiczną pod tytułem „Poznań nad Wartą, Warta w Poznaniu. Miasto odwrócone od rzeki”.

Debata odbyła się 19 stycznia 2005 w Poznaniu.

Celem debaty było zwrócenie uwagi mieszkańców miasta, środowisk architektów i deweloperów oraz władz samorządowych na niewykorzystany architektonicznie atut, jakim jest położenie miasta nad rzeką.