• Home
  • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

19 września 2005 prof. Justyn Piskorski Analiza < 1 min

Instytut Sobieskiego przedstawia propozycje dotyczące wzmocnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Proponujemy: powołanie pionu prokuratorskiego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, skonsolidowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, podwyższenie sankcji za przestępstwa związane z obrotem papierami wartościowymi.

Sprawcy przestępstw związanych z obrotem giełdowym są obecnie praktycznie bezkarni, skazania są nieliczne, a kary symboliczne. Orzekane kary to zwykle pozbawienie wolności w zawieszeniu. Kary te nie stanowią dolegliwej sankcji, gdyż premia finansowa z przestępstwa jest wielokrotnie wyższa. Nie odstraszają przestępców ani nie spełniają innych celów kary. W efekcie osłabiona jest efektywność rynku kapitałowego i wiarygodność nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W oczach obywateli potwierdza się przekonanie, że „pierwszy milion należy ukraść”.

IS proponuje: powołać pion prokuratorski w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), przenieść nadzór nad Otwartymi Funduszami Emerytalnymi z Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do KPWiG, zaostrzyć sankcje karne za przestępstwa przeciwko obrotowi giełdowemu.

Niniejsze memorandum obejmuje propozycje programowe dotyczące organizacji nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W skrócie obejmują one:

  • powołanie pionu prokuratorskiego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)
  • przeniesienie nadzoru nad Otwartymi Funduszami Emerytalnymi z Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do KPWiG
  • zaostrzenie sankcji karnych za przestępstwa przeciwko obrotowi giełdowemu.