• Home
  • Pomiędzy monopolem a chaosem

Pomiędzy monopolem a chaosem

26 września 2013 Tomasz Styś Analiza < 1 min

1.07.2013 r. wszedł w Polsce w życie nowy system gospodarowania odpadami. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości stał się samorząd gminny. Rzeczony system zbudowany został na następujących założeniach:

  • właściciele nieruchomości zamiast nabywać usługę odbioru odpadów bezpośrednio od przedsiębiorców zobowiązani zostali do uiszczania do budżetu gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • gminy dysponując środkami budżetowymi pochodzącymi ze wspomnianych wyżej opłat organizują powszechny system gospodarowania odpadami na swoim terenie, zlecając realizację zadań przedsiębiorcom wyłanianym w postępowaniach przetargowych.

Po kilkunastu tygodniach funkcjonowania omawianych regulacji stwierdzić należy, że:

  • gospodarstwa domowe za wyższą cenę otrzymują usługę o standardzie porównywalnym lub gorszym, niż przez 1.07.2013 r.
  • konsekwencją implementacji poszczególnych elementów systemu jest wzrost zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • część regulacji uznać należy za sprzeczne z innymi aktami prawnymi i oparte o woluntarystyczne założenia.

W tym kontekście zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska propozycje zmian w organizacji systemu gospodarowania odpadami uznać trzeba za niewystarczające.