• Home
  • O systemie powiadamiania ratunkowego w 16 miesięcy po uchwaleniu ustawy

O systemie powiadamiania ratunkowego w 16 miesięcy po uchwaleniu ustawy

21 kwietnia 2015 Paweł Soloch Analiza 1

Wprowadzana ustawą z 22 listopada 2013 nowa organizacja powiadamiania ratunkowego jest kolejną próbą uporządkowania tej dziedziny podejmowaną na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

PRZECZYTAJ TEŻ  Całkowite uzależnienie PWPW od resortu Sienkiewicza oznaczałoby brak kontroli

Podobnie jak w wypadku wcześniej przyjmowanych rozwiązań tak i teraz skutkiem ustawowego powołania nowego systemu ma być „poprawa dostępności usługi powiadamiania alarmowego i zmniejszenie czasu oczekiwania na reakcję służb ratunkowych na zgłoszenie a tym samym poprawa bezpieczeństwa i efektywności służb.”

Nie ulega wątpliwości, że możliwość wezwania i otrzymania pomocy mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. Znaczenie to znajduje odzwierciedlenie w treści innych aktów prawnych. System powiadamiania ratunkowego (SPR) jest jednym z najważniejszych elementów tworzących infrastrukturę krytyczną definiowaną w artykule 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.