7 lutego 2013 Jan Filip Staniłko Media < 1 min

Tomasz Rożek: Jak się mają polskie łupki? Jakoś cicho o nich. Jan Staniłko: – No tak. Najpierw był okres euforyczny, wywołany amerykańskimi, a potem polskimi szacunkami co do ilości gazu w pokładach łpkowych. Potem Ministerstwo Ochrony Środowiska rozpoczęło dosyć

16 stycznia 2013 Jan Filip Staniłko Media 7 min

W swoim wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Leszek Balcerowicz wezwał do określenia „prawdziwego celu narodowego". Zaproponował, by tym celem była konwergencja gospodarcza z najbogatszymi krajami Zachodu. To dobry punkt wyjścia do krytycznej refleksji nad kategoriami,

8 stycznia 2013 Jan Filip Staniłko Media 3 min

Paulina Gajkowska: W Platformie Obywatelskiej roi się od wewnętrznych napięć i starć poszczególnych frakcji. Czy nowy rok może przynieść rewolucję w pratii rządzącej, która ostatecznie doprowadzi do "obalenia" Donalna Tuska? Jan Filip Staniłko:

30 listopada 2012 Jan Filip Staniłko Raport < 1 min

Główną motywacją projektu wspólnej europejskiej waluty była racja polityczna, dlatego kryzys euro oznacza podważenie całego projektu integracji Europy. Teksty zebrane w niniejszej publikacji zawierają nie tylko diagnozę sytuacji, ale też praktyczne wskazania jak rozwiązać problemy, przed którymi

26 listopada 2012 Jan Filip Staniłko Media < 1 min

Na konferencji "Sprawne państwo. Jak można rządzić Polską?" Tomasz Grzegorz Grosse mówił o tym, jak nie robić reform zbiurokratyzowanych a Jan Filip Staniłko o przebudowie centrum władzy wykonawczej (16:30) Konferencja odbyła się 26