• Home
  • dr Łukasz Zaborowski

dr Łukasz Zaborowski

lukasz.zaborowski@sobieski.org.pl | +48 500 225 932
Ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego.

Tematy: międzyregionalne dysproporcje rozwojowe, polityka spójności terytorialnej, krajowe i wojewódzkie strategie rozwoju, kształtowanie sieci ośrodków osadniczych, planowanie systemów transportowych, miejskie obszary funkcjonalne, podział terytorialny państwa

Publikacje eksperckie

Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Były pracownik biura planistycznego w Radomiu i wykładowca akademicki w Krakowie. Naukowo zajmuje się strukturą terytorialno-administracyjną kraju, zawodowo – wsparciem regionów kryzysowych i planowaniem transportu publicznego. Zwolennik równowagi – w rozwoju, w przestrzeni, w transporcie; także w życiu. Ubolewa nad zniszczeniem polskiego krajobrazu i architektonicznym kiczem. Miłośnik cywilizacji europejskiej i wartości republikańskich. W wolnym czasie zgłębia dziedzictwo kulturowe Ziemi Radomskiej, działa w Szkole Nowej Ewangelizacji i śpiewa w kwartecie wokalnym; czasem jeździ rowerem po Alpach