Kongres Polska Wielki Projekt

9 maja 2012 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Kongres „Polska Wielki Projekt” 2012
Dialog | Wizja | AlternatywaKongres „Polska Wielki Projekt” jest inicjatywą społeczną grupy osób, które są przekonane, że Polska nie jest skazana na małość, na bylejakość i nijakość, że może być państwem silnym, sprawiedliwym i naprawdę poważanym. Kongres jest organizowany przez Instytut Sobieskiego przy współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej. Pierwszy kongres miał się odbyć maju 2010 roku. Niestety 10 kwietnia 2010 r. miała miejsce katastrofa smoleńska, która jest najważniejszym wydarzeniem ostatnich dekad polskiej historii. Tragedia ta uświadamia Polakom, w jakim rzeczywiście stanie jest nasze państwo. Wydarzenie to jest dla nas zobowiązaniem, utwierdzając nas w przekonaniu, że albo Polska będzie silna, albo nie będzie jej wcale.
Kongres „Polska Wielki Projekt” 2011 udowodnił, że ciągle możliwa jest merytoryczna debata, że nie brakuje wiedzy, determinacji i ducha obywatelskiego. W roku 2012 staraliśmy się pokazać, że istnieje alternatywa dla obecnego sposobu sprawowania władzy w Polsce. Sądzimy, że prawdziwa „modernizacja” wymaga traktowania Polski jak dobra wspólnego, postawienia przed Polakami ambitnych celów i wzięcia za ich realizację odpowiedzialności.
Uważamy, że interesy Polski nie są zależne od mód i tendencji. Uświadamiamy sobie, że ich definiowanie jest trudną sztuką. Jesteśmy przekonani, że dobrze pojęty interes narodowy Polski jest jedynym kompasem, który pozwala dobrze rządzić naszym krajem. Tylko w ten sposób Polska stanie się państwem liczącym się w świecie, opartym na solidnych podstawach gospodarczych i politycznych.
Praca nad Wielkim Projektem „Polska” nie będzie ani łatwa, ani krótka. To praca na pokolenia. Wymaga wzajemnego zaufania, współpracy, wiedzy, znajomości współczesnego świata, wytrwałości i poszanowania dobra wspólnego. Wszystkich tych, którzy chcą wziąć w niej udział zapraszamy na obrady Kongresu, do debaty — i do wspólnego działania.
 
Rejestracje wszystkich paneli dyskusyjnych dostępne są w zakładce „Polska Wielki Projekt” oraz na stronach poszczególnych kongresów i na naszym profilu w serwisie You Tube.
W specjalnej zakładce na stronie „Rzeczpospolitej” znajdą Państwo wszystkie artykuły, które ukazały się w ramach patronatu nad kongresami w 2011 i 2011 r.