Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

13 sierpnia 2015 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, pod patronatem Insytutu Sobieskiego, to prowadzone już od kilku lat cykliczne wydarzenie, które od początku cieszy się dużym zainteresowaniem kluczowych dla sektora finansowego osób. Jest to jedyne tak duże przedsięwzięcie, skupiające wszystkie najważniejsze osobistości i wiodące spółki. Wydarzenie to stanowi neutralną platformę do dyskusji, sprzyja wymianie myśli i poglądów osób zaangażowanych w sektor kreujący dużą część PKB.

BFIX_spotkanieLiderów_logo_PL_z kropkami-01

Podczas najbliższej, jesiennej edycji, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2015 r. w Hotelu  Westin w Warszawie, na Spotkanie Liderów złożą się 3 połączone ze sobą konferencje:

 • X Warsaw International Banking Summit – Banking Forum
 • VI Insurance Forum
 • III Forum Zarządzania Wierzytelnościami

Dzięki symultaniczności tych wydarzeń, poruszone zostaną najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Spotkania mają formę panelu dyskusyjnych oraz prezentacji studiów przypadku, które dzięki doborowi odpowiednich tematów, zapoczątkowują wymianę doświadczeń związanych z bankowością, ubezpieczeniami oraz zarządzaniem wierzytelnościami i tworzą rekomendacje.

Gwarancją najlepszego doboru tematów są współtworzące je Rady Programowe, w skład których wchodzą m.in.: Jan Vincent-Rostowski – były Wicepremier i Minister Finansów, Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, która objęła honorowy patronat nad Spotkaniem Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, Mariusz Grendowicz (Przewodniczący Rady Banking Forum), Artur Olech (Przewodniczący Insurance Rady Forum) oraz Norbert Wojnarowski (Przewodniczący Rady Forum Zarządzania Wierzytelnościami).

Tegoroczna, dwudniowa konferencja poruszy najistotniejsze dla sektora finansowego tematy. Będą to m.in.:

 • – Etyczne instytucje finansowe – mit, czy konieczna rzeczywistość?
 • – Grexit, Brexit – koniec strefy Euro i UE?
 • – Bankowość 25 lat temu, dziś i za 25 lat. Banki przyszłości – marki parasolowe, czy producenci produktów?
 • – Bezpieczeństwo w sektorze finansowym jako wyznacznik budowania sukcesu. Rosnące zagrożenia ze strony cyberprzestępców:
 • – Digitalizacja procesów sprzedaży i obsługi w kontekście Omnichannel
 • – Nowe metody dystrybucji – jak technologia zmienia rynek?
 • – W poszukiwaniu wzrostu i rentowności – źródła oszczędności i nowych przychodów
 • – Przyszłość branży windykacyjnej z perspektywy planowanych uregulowań prawnych. Trendy w zarządzaniu wierzytelnościami, Psychologia dłużnika.

Wszystkie te tematy dotyczyć będą nie tylko przeszłej i obecnej sytuacji na rynku finansowym, ale również stworzą obraz przyszłości owych sektorów, oraz umożliwią ustalenie wspólnej strategii działania w omawianych kwestiach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
http://bankowosciubezpieczenia.pl/banking-forum/
 
Kontakt:
Tomasz Petruk
p.o. Kierownik Działu
Produkcji Projektów Strategicznych
MM Conferences S.A.
tel: +48 22 379 29 41
kom: +48 883 784 084
t.petruk@mmcpolska.pl