• Home
  • Polityka migracyjna a nastawienie wobec imigrantów

Polityka migracyjna a nastawienie wobec imigrantów

20 października 2016 dr Marcin Wrona Media < 1 min

TNS Polska na zlecenie Polskiego Radia 24 wykonało badanie na reprezentatywnej próbie Polaków, w którym zadane pytanie brzmiało: Czy przyjąłby/przyjęłaby Pan/Pani do swego domu imigrantów o odmiennym kolorze skóry, innego wyznania i kultury? Przecząco odpowiedziało 66 proc. badanych. O wynikach sondażu i polityce migracyjnej mówił w Polskim Radiu 24 dr Marcin Wrona (ekspert ds. migracji, Instytut Sobieskiego).

– Polska jest krajem homogenicznym, bardzo jednorodnym pod względem etnicznym, najbardziej w UE. Takie nastawienie do imigrantów nie dziwi – mówił gość. Jego zdaniem wpływ na odpowiedzi badanych miały również kryzys na Bliskim Wschodzie i „nieumiejętność prowadzenia polityki migracyjnej”.

Jak wskazywał, „fakt, iż się o tym mówi, jest jedynym pozytywem tej sytuacji”. Zdaniem Wrony potrzebna jest dyskusja i nowe regulacje dotyczące migrantów. – Muszą być odpowiednio selekcjonowani, to jest odpowiedni system punktowy, który należałoby wprowadzić w kwestii imigracji ekonomicznej.

W kwestii uchodźców gość proponował natomiast utworzenie odizolowanych ośrodków „na wyspach, należących do Grecji i Włoch”.

Więcej w całej rozmowie.

Źródło: Polskie Radio 24. Posłuchaj audycji…