Present challenges in Poland and EU-Integration

9 września 2014 Zespół IS Wydarzenie 2 min
W najbliższą środę 10 września w siedzibie Instytutu Sobieskiego przy ul. Nowy Świat 27 odbędzie się debata (prowadzona w języku angielskim) pt. „Present challenges in Poland and EU-Integration”.


 

Present challenges in Poland and EU-Integration

 

W spotkaniu wezmą udział eksperci:
dr Marek Dietl – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, ukończył studia doktoranckie i uzyskał tytuł doktora w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W czasie studiów doktoranckich odbył staż naukowy w University of Glasgow. Ekspert Instytutu Sobieskiego, mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz współpracownik Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Krajowym Funduszu Kapitałowym.
Piotr Broda – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe). Ukończył również program MBA prowadzony wspólnie przez University of Minnesota i SGH. Od 1991 roku w Departamencie Skarbu Banku Creditanstal S.A. W latach 2000-2002 zarządzał zespołem inwestycyjnym Spółek Grupy Allianz Polska. Przez kolejną dekadę współpracował z Grupą PZU na różnych stanowiskach: z-cy Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych PZU S.A., Dyrektora Zespołu Dłużnego PZU Asset Management (AM) S.A., CIO PZU A.M., Wiceprezesa PZU A.M. i PZU TFI S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu TFI BGK S.AProwadzenie:
Mateusz Kędzierski – Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta University of Notre Dame i Università degli Studi di Genova. Ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze gospodarki i energetyki.
Podczas debaty Instytut Sobieskiego będzie gościł grupę studentów Uniwersytetu w Lucernie ze Szwajcarii pod opieką naukową profesora M. Derrera.
Na spotkaniu spróbujemy odpowiedzieć na pytania i omówić zagadnienia:
– Poland as an export-oriented country – is it realistic and proper path for growth?
– The pros and cons of Eurozone acces.
– Role of the public financial institutions in the financing of investments and economic growth.
– The biggest challenge for economic growth and weatlt building in Poland in next 5 and 15 years.

Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————

Lokal przy ul. Nowy Świat 27 jest wykorzystywany na cele edukacyjne przez Fundację Instytut Sobieskiego dzięki pomocy m. st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.