Relacja: Bariery administracyjne czy przestrzeń dla rozwoju? Przykład SKOK

31 marca 2015 Zespół IS Wydarzenie < 1 min

26 marca 2015 r. w Domu Dziennikarza w Warszawie przy ulicy Foksal 3/5 odbyła się debata pt. „Bariery administracyjne czy przestrzeń dla rozwoju? Przykład spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Sobieskiego pod patronatem medialnym Gazety Bankowej i portalu wGospodarce.pl.

Podczas spotkania paneliści zaprezentowali swoje stanowiska wobec bieżących uwarunkowań kształtujących sektor kas spółdzielczych. Mec. Joanna Mędrzecka oraz mec. Jacek Skoczek w swoim wystąpieniu skupili się na regulacjach prawnych związanych ze SKOK-ami, szczególnie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 roku.  Podkreślono znaczenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz możliwe drogi odwoławcze SKOK-ów od decyzji KNF.

Prof. Grażyna Ancyparowicz dokonała analizy ekonomicznej funkcjonowania SKOK-ów w ostatnich latach oraz ich pozycji na polskim rynku finansowym. Odniosła się również do znaczenia mediów w kształtowaniu opinii publicznej oraz daleko idących naruszeń faktów, co może wpływać na zaufanie do instytucji kas spółdzielczych.

Następnie prof. Jerzy Żyżyński zwrócił uwagę na znaczenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dla małych społeczności lokalnych, w których dostępność do instrumentów finansowych jest ograniczona ze względu na niski poziom zarobków. Nawiązał także do idei spółdzielczości oraz problematyki rynku finansowego w Polsce.

Z kolei Maciej Rapkiewicz omówił temat obecnego kształtu i zakresu działania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce oraz zaprezentował najważniejsze bariery regulacyjne i prawne, które ograniczają możliwość rozwoju tego rodzaju instytucji, wskazując jednocześnie na niski udział TUW-ów w rynku ubezpieczeń w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo oraz galerii zdjęć z debaty.