26 czerwca 2014 Kamil Fijałkowski Analiza < 1 min

Niska skuteczność działań prowadzonych w celu poprawy jakości planowania budżetowego i brak głębszej korekty prognoz makroekonomicznych w projekcie budżetu państwa na 2013 r., spowodował konieczność przeprowadzenia procesu nowelizacji w trakcie roku. Najważniejsze zastrzeżenia