9 października 2013 Tomasz Chmal Media 1

Nowe przepisy nad którymi będą głosować w środę eurodeputowani mogą narzucić firmom wydobywczym przygotowywanie szczegółowych raportów oddziaływania inwestycji na środowisko już na wstępnym etapie poszukiwań. Ekspert Instytutu Sobieskiego do spraw energetyki dr Tomasz

2 października 2013 Tomasz Chmal Media 2 min

Nie oceniałbym zapowiedzi wycofania się PGNiG z Afryki Północnej jako zmiany strategii tej firmy. W skali operacji podejmowanych przez tę firmę jej działania w Libii, w Pakistanie, czy w ogóle na arenie międzynarodowej,

24 września 2013 Tomasz Chmal Media 4 min

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zmian do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE). Warto poddać debacie publicznej niektóre z proponowanych kwestii i spojrzeć

19 sierpnia 2013 Mateusz Kędzierski Komentarz 5 min

Chińskie firmy coraz mocniej angażują się w budowę infrastruktury energetycznej w Polsce. Przegrana CNEEC w przetargu na budowę bloku Enei S.A. w Kozienicach i bloku Tauronu S.A. w Jaworznie nie zniechęciła innych chińskich

14 sierpnia 2013 Tomasz Chmal Media 3 min

O dotychczasowych pracach związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce rozmawiamy z Tomaszem Chmalem z Instytutu Sobieskiego, ekspertem sektora gazowego i energetycznego. O czym świadczy wycofanie się z Polski trzech północnoamerykańskich firm, które

13 sierpnia 2013 Tomasz Chmal Media 2 min

Szczyt klimatyczny w Warszawie to znakomita okazja do tego, aby Europa Zachodnia obudziła się wreszcie ze swojej fiksacji na temat wzrostu temperatury wywołanego przez człowieka - tego już mało kto słucha - i

5 sierpnia 2013 Grzegorz Pytel Media 1

Wymiana informacji na zasadzie wzajemności, o której mówi prezes Jerzy Kurella, jest standardową praktyką firm w branży poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Zatem, jeżeli dotychczas ta praktyka stosowana nie była, to jak to się

1 sierpnia 2013 Tomasz Chmal Media 2 min

Współpraca państw V4 już trwa. Jej efekty widać w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 347 z 17.04.2013 roku, w którym określono wytyczne odnośnie europejskiej infrastruktury energetycznej. Na jakich polach w

26 lipca 2013 Tomasz Chmal Media 2 min

Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozpoczęły negocjacje nad Transatlantyckim Porozumiem o Wolnym Handlu (TAFTA). Amerykańscy Republikanie proponują ustawę, która ma ułatwić handel LNG z krajami Paktu Północnoatlantyckiego. Jaki jest potencjał współpracy transatlantyckiej w

11 lipca 2013 Paweł Nierada Media 1

Polska, globalny lider redukcji emisji CO2 nie powinna bać się energetyki opartej na nowoczesnych technologiach węglowych – twierdzi Paweł Nierada z Instytutu Sobieskiego. Zgodnie z ratyfikowanym Protokołem z Kioto, Polska była zobowiązana do