Mateusz Piotrowski

mateusz.piotrowski@sobieski.org.pl | 515 132 694

Asystent naukowy w dziedzinie obronności i polityki zagranicznej.

Tematy: współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, modernizacja wojska, współpraca w ramach NATO

Publikacje eksperckie

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów w specjalizacji International Security. Stypendysta rektora UKSW (2017-2018), w 2016 r. odbył staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Zainteresowany amerykańską polityką wewnętrzną i zagraniczną, kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego i militarnej współpracy państw w ramach NATO.