Mateusz Piotrowski

mateusz.piotrowski@sobieski.org.pl | 515 132 694

Asystent naukowy w dziedzinie obronności i polityki zagranicznej.

Tematy: współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, modernizacja wojska, współpraca w ramach NATO

Publikacje eksperckie

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów w specjalizacji International Security. Stypendysta rektora UKSW, podczas studiów odbył staże w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zainteresowany amerykańską polityką wewnętrzną i zagraniczną, kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego i militarnej współpracy państw w ramach NATO.