1 maja 2021 prof. Tomasz G. Grosse Media 3 min

Fundusz Odbudowy Europy nie rozwiązuje strukturalnych problemów strefy euro, a jawi się jako kupowanie czasu, który pozwoli euro przetrwać – pisze prof. Tomasz G. Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kolegium Prezydenta RP

Wyzwania polityki przestrzennej w związku z inwestycjami w ramach KPO W kontekście utrzymujących się dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów Polski oraz nasilenia niekorzystnych zjawisk w wyniku pandemii COVID-19, istotnym wyzwaniem o

8 kwietnia 2021 prof. Tomasz G. Grosse Media 3 min

Wzmacnianie demokracji na szczeblu unijnym może się okazać powierzchowne i będzie jedynie legitymizować postępy centralizacji władzy w UE – pisze politolog. Wielu naukowców narzeka na to, że Unia Europejska boryka się z problemem

9 listopada 2020 prof. Tomasz G. Grosse Media 3 min

Radykalizują się wszystkie strony konfliktu ideologicznego w UE – pisze po zamachach terrorystycznych politolog. Seria zamachów we Francji skłania do czterech refleksji. Po pierwsze, ważny jest kontekst lokalnej polityki przed wyborami prezydenckimi w

5 listopada 2020 prof. Tomasz G. Grosse Media 6 min

Spór o praworządność w UE dotyczył interpretacji wartości europejskich między konserwatystami a politykami lewicowymi i liberalnymi. Był także konfliktem o wizję Europy. Czy ma ona być subsydiarna wobec państw członkowskich, czy scentralizowana. W