• Home
  • Nowa polityka rolna w poszerzonej Unii Europejskiej

Nowa polityka rolna w poszerzonej Unii Europejskiej

8 września 2004 prof. Łukasz Hardt Analiza < 1 min

Instytut Sobieskiego przedstawia raport zatytułowany Renacjonalizacja polityki rolnej UE, zdrowa żywność, czyste środowisko: Nowa polityka rolna w rozszerzonej Unii.

Rolnictwo uchodzi za temat nieatrakcyjny dla środowisk politycznych, think tanków i mediów. Pomimo, że co piąty obywatel RP pracuje na roli, brakuje wizji rozwoju tego sektora, poza dostosowaniem się do mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej które w ciągu ostatnich dekad się nie sprawdziły i od których Unia odchodzi. Podejmując ten temat zamierzaliśmy osiągnąć następujące cele:

  • polska polityka wobec propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej jest reaktywna, Polska czeka i dostosowuje się do propozycji Komisji UE, naszym celem było wyprzedzające sformułowanie tez zgodnych z krajowym interesem,
  • wieś spostrzegana jest przez rząd jako problem socjalny do rozwiązania, nie zaś potencjał do wykorzystania, zamierzaliśmy zmienić tą perspektywę,
  • zastosowanie mechanizmów WPR w całej rozciągłości w Polsce spowoduje wprowadzenie rolnictwa wielkotowarowego z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Należy odwrócić ten proces.