• Home
  • Polska – Dom Wolności

Polska – Dom Wolności

10 listopada 2005 Paweł Szałamacha Analiza < 1 min

W ostatnich latach ożyła debata historyczna dotycząca wydarzeń XX wieku. Szereg z tych wydarzeń jest reinterpretowanych lub przeinaczanych, a inne pomijane. Dotychczas RP zajmowała stanowisko defensywne w tej dziedzinie, należy to zmienić.

Kilka lat temu niektóre państwa zaczęły używać historii do osiągania bieżących celów politycznych. RP powinna zająć stanowisko w tym sporze, zdefiniować własną misję historyczną i aktywnie propagować ją na świecie.

Instytut Sobieskiego proponuje określić misję naszego kraju w słowach „Polska – Dom Wolności”. Twierdzimy, że w XX wieku wtedy gdy Polska była okupowana lub podbijana, zagrożona była wolność w dużej części Europy.

Projekt zostałby zrealizowany poprzez wyprodukowanie cyklu filmów dokumentalnych dotyczących historii najnowszej, przedstawiających pozytywny wkład Polski w dzieje Europy, w szerokim kontekście wydarzeń światowych. Filmy koncentrowałyby się na aktywiźmie, pomysłowości i odwadze Polaków.

Zakładamy realizację ośmiu filmów dokumentalnych, w tym m.in.: Enigma-Tajemnica tajemnic – złamanie niemieckiej maszyny szyfrującej przez matematyków, absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu; połowiczne zwycięstwo – skutki konferencji w Jałcie, która przyniosła zatruty pokój dla połowy Europy; Polin- dzieje Żydów polskich przed wojną i w okresie hitlerowskiej polityki eksterminacji; osiemnasta bitwa – wojna polsko-bolszewicka 1920 r.; panie Gorbaczow zburz Pan ten mur – dzieje Solidarności.

Cykl filmów powinien być dystrybuowany na całym świecie następującymi metodami: insert w formacie DVD do najbardziej poczytnych magazynów opinii, udostępnianie szkołom, uniwersytetom, osobom opiniotwórczym, emisja w zagranicznych telewizjach.