• Home
  • Upublicznienie bilansu kosztów i korzyści prawa

Upublicznienie bilansu kosztów i korzyści prawa

30 listopada 2006 Paweł Dobrowolski Analiza < 1 min

Autor analizuje koszty i korzyści regulacji istniejącego w Polsce prawa, tak by były one korzystne dla obywateli. Celem raportu, jako dorocznego zestawienia bilansu kosztów, jest modyfikacja istniejących przepisów i dostosowania ich do funkcjonowania administracji państwowej. Z wprowadzenia raportu regulacyjnego płyną wymierne korzyści w postaci źródeł informacji i publicznej debaty deregulacyjnej, niezbędnych dla sprawnego rządzenia.

Obecnie deregulacja staje się wymogiem, który w znacznym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia procedur biurokratycznych, chociażby dzięki narzędziom w postaci nowych lub uaktualnionych przepisów. Autor uzasadnia jakiego raportu potrzebuje polskie społeczeństwo, by mogły zostać zachowane podział i równowaga władzy, przy jednoczesnej świadomości trudności wprowadzania wszelkich innowacyjnych projektów na grunt publiczny.

Całość zamyka krótkie podsumowanie oraz zarys historii raportów regulacyjnych w USA i Europie.