• Home
  • Ordynacja wyborcza do Sejmu – polskie współczesne "liberum veto"?

Ordynacja wyborcza do Sejmu – polskie współczesne "liberum veto"?

17 lipca 2007 Bartłomiej Michałowski Analiza < 1 min

Ekspert Instytutu Sobieskiego przedstawia argumenty przemawiające za wprowadzeniem w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW). Autor przekonuje, że JOW zapewniają lepsze odzwierciedlenie woli wyborców w układzie sił w parlamencie, a jednocześnie umożliwiają wyłonienie w nim stabilnej większości. W analizie zostaje obalona teza o premiowaniu przez JOW najlepiej sytuowanych polityków, sprzeciwia się też opinii, jakoby wprowadzenie JOW w Polsce było niemożliwe z uwagi na niski stopień politycznej dojrzałości społeczeństwa.

Autor uważa, że obecna ordynacja wyborcza, utrudniając tworzenie stabilnych rządów i wyłanianie prawdziwych, cieszących się poparciem obywateli elit politycznych, stanowi swoiste liberum veto opóźniające rozwój państwa.