• Home
  • Pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowana w Europie Środkowej. Jak zidentyfikować klientów, w tym osoby politycznie eksponowane, które stwarzają ryzyko kryminalne?

Pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowana w Europie Środkowej. Jak zidentyfikować klientów, w tym osoby politycznie eksponowane, które stwarzają ryzyko kryminalne?

13 grudnia 2007 Janusz Kobeszko Analiza < 1 min

Analiza porusza bardzo istotny problem jakim jest przestępczości zorganizowana i wykorzystywanie przepływów finansowych do „prania pieniędzy” w Polsce i w zagranicznych bankach. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki trzeba brać pod uwagę, aby zidentyfikować klientów, w tym osoby politycznie eksponowane, które mogą stwarzać ryzyko kryminalne w danym kraju.

„Do dnia 15 grudnia 2007r. wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek przeprowadzić transpozycję dyrektyw nr 2005/60/EC oraz nr 2006/70/EC do prawa krajowego, zaostrzających obowiązujące dotąd bankowe procedury administracyjne. Transpozycja dyrektyw przez Sejm do prawa krajowego może być przydatna w ocenie skuteczności przyjętych wcześniej krajowych rozwiązań regulacyjnych dotyczących korupcji i prania pieniędzy.”

W publikacji pokrótce podane są przykłady trendów, jakie zarysowują się na większą skalę w przestępczości gospodarczej, jak również administracyjna skuteczność organów ścigania i sądów w ich zwalczaniu. Usprawnienie walki z patologiami dotyczącymi działalności osób politycznie eksponowanych nie musi wymagać powoływania komisji śledczych, jeśli działają inne procedury.

„Organy ścigania i banki muszą się przygotować na długą bitwę w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, szczególnie w kraju tranzytowym, takim jak Polska.”