• Home
  • Uwagi do raportu BBN – Przewóz powietrzny najważniejszych osób w państwie

Uwagi do raportu BBN – Przewóz powietrzny najważniejszych osób w państwie

10 marca 2011 Paweł Soloch Analiza < 1 min

Raport został opracowany po analizie informacji oraz propozycji otrzymanych od instytucji państwowych i ekspertów zewnętrznych. Przy jego opracowaniu korzystano zarówno z materiałów nadesłanych i informacji uzyskanych podczas spotkań bezpośrednich: narad i spotkań z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych, ekspertami, a także wizyt w Dowództwie Sił Powietrznych oraz 36 splt.

Ostateczny kształt raport przybrał po uwzględnieniu wniosków z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 29.09. 2010. Raport został upubliczniony na stronach internetowych BBN 18 listopada ubiegłego roku i do tej pory pozostaje jedynym powszechnie dostępnym, stworzonym  przez władze polskie dokumentem odnoszącym się do największej tragedii III RP jaką była katastrofa smoleńska.

Jak we wstępie raportu stwierdza Szef BBN katastrofa ta „z jej dramatycznymi konsekwencjami postawiła na porządku dnia potrzebę przeanalizowania zasad i procedur zapewniania bezpieczeństwa transportu powietrznego osób zajmujących ważne (VIP) w tym najważniejsze (HEAD), stanowiska państwowe.”

Ale katastrofa smoleńska, choć z pewnością najbardziej tragiczny moment w dziejach Polski niepodległej po 1989 roku, nie była pierwszym wydarzeniem tego rodzaju. Dlatego też obszary tematyczne jakie powinny zostać wskazane i poddane analizie przy omawianiu zasad bezpieczeństwa lotów, oraz hierarchia ich ważności  podyktowane są wystąpieniem w ciągu ostatnich 6 lat trzech poważnych katastrof z  udziałem statków powietrznych eksploatowanych przez Siły Powietrzne z VIP-ami na pokładzie (raport BBN nie wymienia innych zdarzeń poza katastrofą smoleńską).