25 lipca 2023 Urszula Kuczyńska Komentarz 11 min

Wiele argumentów przeciwko energetyce jądrowej, jakie padały w dyskusjach na przestrzeni ostatnich dekad dotyczyło nie tyle energii jądrowej, co systemowych ograniczeń jej wykorzystania: że budowa elektrowni jądrowych trwa zbyt długo, aby je uznać

25 maja 2023 Zespół IS Analiza 2 min

Instytut Sobieskiego już po raz drugi zrealizował kurs dla studentów, którego celem było przybliżenie zagadnień gospodarczo - społecznych młodym Polakom w wieku między 19 a 30 rokiem życia. Działania miały na celu promowanie