• Home
  • Jak sektor bankowy może pozyskać kilkadziesiąt miliardów złotych na akcję kredytową

Jak sektor bankowy może pozyskać kilkadziesiąt miliardów złotych na akcję kredytową

18 lutego 2014 Maciej Rapkiewicz Analiza < 1 min
  • Z uwagi na wymogi NSFR, sektor bankowy, jak i poszczególne polskie banki, stoją przed poważnym wyzwaniem zapewnienia źródeł długoterminowego finansowania. Rozwiązaniu problemu sprzyjać będzie usunięcie barier dla rozwoju sekurytyzacji z zastosowaniem mechanizmu subpartycypacji, polegającej na określeniu udziału przenoszonego, w związku z sekurytyzowanymi aktywami, ryzyka.
  • Bariery blokujące rozwój tego instrumentu mają charakter krytyczny i dotyczą głównie zagadnień podatkowych. Bariery te, mogą być usunięte w stosunkowo prosty sposób i bez uszczerbku dla interesu publicznego, a w efekcie ich eliminacja  prowadzić będzie do zwiększenia dochodów sektora publicznego, których wzrost szacowany jest na co najmniej 500 mln zł rocznie.
  • Pewną barierą dla rozwoju tej formy finansowania jest nieufność. Tymczasem jest to instrument zbliżony konstrukcją do reasekuracji, czyli ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń, bez której obecnie nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Również przyjęcie przez resort finansów rozwiązań podatkowych analogicznych do reasekuracji, pozwoli na usunięcie barier w szerokim stosowaniu subpartycypacji.
  • Efektem usunięcia barier powinno stać się szerokie zastosowanie sekurytyzacji z subpartycypacją, skutkujące możliwością wykorzystania kilkudziesięciu miliardów złotych na akcję kredytową, co przyczyni się do zapewnienia długoterminowego finansowania, niezbędnego dla polskiej gospodarki.