• Home
  • Pozycja Polski w rankingu Doing Business. Kierunek zmian w wybranych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej

Pozycja Polski w rankingu Doing Business. Kierunek zmian w wybranych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej

31 stycznia 2016 Maciej Rapkiewicz Analiza < 1 min

Ranking Doing Business, publikowany od 2003 roku przez Bank Światowy, to jeden z najbardziej znanych i prestiżowych klasyfikacji biznesowych. Ten międzynarodowy ranking, w którym w ostatnim roku sklasyfikowano 189 państw, może być wartościowym źródłem informacji o najlepszych praktykach biznesowych i o tym, gdzie najlepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Executive summary

  • Polska awansuje w rankingu Doing Business Banku Światowego z pozycji 54. w 2006 roku (w międzyczasie nastąpił spadek – najniżej do 76. miejsca w 2009 roku) na miejsce 25. w 2016 roku. Wśród podstawowych problemów wpływających na pozycję w rankingu znajdują się liczba wymaganych procedur oraz długi czas oczekiwania na odpowiedź urzędników.
  • Należy brać przykład z najlepszych rozwiązań zastosowanych przez inne kraje, uwzględniając jednocześnie zróżnicowania instytucjonalne i organizacyjne charakteryzujące naszą gospodarkę. Doświadczenia Polski wskazują, że transpozycja przepisów prawa lub wprowadzenie instrumentów usprawniających prowadzenie działalności gospodarczej, bez refleksji nad funkcjonującym otoczeniem regulacyjnym, rzadko spełnia zakładane cele.
  • Miejsce w rankingu nie jest wystarczającą miarą oceny najlepszych praktyk w zakresie badanej kategorii; służy do tego punktacja DTF (distance to frontier).
  • Porównanie poszczególnych miast w Polsce wskazuje, że know-how o sprawnej obsłudze przedsiębiorców wchodzi w skład zasobów naszego kraju, lecz nie jest równomiernie stosowane w poszczególnych regionach. Wynika z tego, że podstawowym problemem nie zawsze jest złe prawo, lecz jego wykonywanie oraz brak holistycznego podejścia w podejmowanych działaniach naprawczych.
  • Metodyka stosowana przez zespół Banku Światowego w raportach Doing Business jest stale weryfikowana i aktualizowana, co w konsekwencji może powodować zmiany pozycji konkretnego państwa w obrębie badanej kategorii, mimo braku znaczących zmian regulacyjnych.