10 listopada 2014 dr Michał Beim Media 2 min

Partnerzy unijnego projektu ZEUS (Zero Emission Urban Bus System) pracują nad tym, by autobusy elektryczne stały się zasadniczym elementem sieci autobusów miejskich w miastach UE. Projekt będzie realizowany do kwietnia 2017 r. W

10 listopada 2014 dr Michał Beim Media 3 min

Strajk niemieckich maszynistów Deutsche Bahn miał się zakończyć dziś, o godz. 4.00. Tymczasem, za zgodą jego organizatora, związku zawodowego GDL, trwał do godz. 18.00 w sobotę. Jak go przyjęło niemieckie społeczeństwo i jakie

23 października 2014 dr Michał Beim Media 2 min

Litwa, Łotwa i Estonia ustaliły termin powołania międzynarodowej spółki, która zajmie się koordynacją budowy normalnotorowej linii z Kowna do Tallina w ramach projektu Rail Baltica. Powołany w najbliższych dniach podmiot będzie mógł aplikować o unijne środki na realizację

15 października 2014 dr Michał Beim Media 2 min

Przedstawiciele kierownictwa PKP – ostatnio m.in. podczas Kongresu Kolejowego w Łodzi – zapewniają o chęci zbywania zbędnych nieruchomości kolejowych. Ich zagospodarowanie odbywa się z różnymi rezultatami. Z najlepszymi – zwykle atrakcyjne działki w

2 października 2014 dr Michał Beim Media < 1

Z Michałem Beimem z Instytutu Sobieskiego rozmawia Anna Jarmuż. Co sądzi Pan o planach sprzedaży działki MTP na Łazarzu? Michał Beim: Ten pomysł mnie nie dziwi. To bardzo atrakcyjne terany. Działka znajduje się