29 czerwca 2016 dr Piotr Hańczyc Komentarz 5 min

Skutki zmian ustawowych zapoczątkowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 20111 nie przynoszą wymiernych korzyści polskiej nauce. Pojawiają się coraz częstsze głosy krytykujące kierunek podjętych reform2. Kadra naukowo-dydaktyczna nadal boryka się z wieloma

23 listopada 2015 dr Piotr Hańczyc Media 5 min

Niniejsze opracowanie jest efektem przemyśleń Polaka – emigranta i dotyczy problemu aktywizacji Polonii gdziekolwiek się ona znajduje i jej wpływu na kształtowanie współczesnego oblicza ojczyzny. Zmiany ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce po

23 marca 2015 dr Piotr Hańczyc Media 9 min

Polska nauka po roku 1989 jest sukcesywnie reformowana w celu zbliżenia się do standardów panujących w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie gospodarka oparta jest na wiedzy i wdrażaniu nowych technologii1, 2. Ta transformacja jest

18 października 2014 dr Piotr Hańczyc Komentarz 5 min

Patrząc na bieżącą działalność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podległych jemu autonomicznych jednostek, jakimi są państwowe uczelnie wyższe, można zauważyć, że tworząc procedury kształcenia nie uwzględniają one rosnącego na znaczeniu problemu emigracji

  • 1
  • 2