20 grudnia 2013 Tomasz Styś Komentarz 3 min

Koniec 2013 roku przynosi trzy ważne informacje ważne z punktu widzenia przyszłości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po koniec listopada Trybunał Konstytucyjny uchylił część przepisów Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy

26 września 2013 Tomasz Styś Analiza < 1 min

1.07.2013 r. wszedł w Polsce w życie nowy system gospodarowania odpadami. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości stał się samorząd gminny. Rzeczony system zbudowany został na następujących założeniach:

6 września 2013 Tomasz Styś Media 4 min

Gdyby nie spektakularna czerwcowa klapa przetargu na odbiór odpadów komunalnych w Warszawie, być może opinia publiczna nigdy nie dowiedziałaby o zawiłościach nowego systemu gospodarowania odpadami. Można założyć, że Polacy wiedzieli tylko, że będą

14 lipca 2013 Tomasz Styś Media 3 min

Ostatnie zamieszanie ze składaniem we Wrocławiu tzw. deklaracji śmieciowych jak w soczewce skupia problemy, które wywołała w Polsce nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, potocznie nazywanej ustawą „śmieciową”. Tomasz Styś,

17 czerwca 2013 Tomasz Styś Analiza < 1 min

Zmiany ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone w krajowym porządku prawnym motywowane były koniecznością osiągnięcia przez Polskę zharmonizowanych norm odzysku i recyklingu ustalonych aktami prawa wspólnotowego. Dla ich realizacji w 2010 r. podjęta