Danuta Nierada

Danuta Nierada

danuta.nierada@sobieski.org.pl / d.nierada@stateofpoland.pl

Ekspert w dziedzinie: rozwój regionalny, społeczeństwo

Tematy: Strategie komunikacyjne państw. Budowanie marki narodowej.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu procesami tworzenia globalnych kampanii reklamowych.  Specjalista w dziedzinie strategii komunikacji, mediów i tworzenia treści, zarówno w mediach tradycyjnych jak i nowoczesnych. Ponad 20 lat pracowała dla największych agencji reklamowych takich jak Publicis Groupe oraz Saatchi & Saatchi Interactive Solutions.

Obecnie zajmuje się promowaniem wizerunku Polski w kraju i zagranicą. Jest dyrektorem strategicznym i kreatywnym State of Poland Foundation. Drugą dziedziną zainteresowań jest promocja regionu Europy Środkowej ze szczególnym naciskiem na Inicjatywę Trójmorza poprzez anglojęzyczny portal 3SeasEurope.com, w którym jest redaktorem naczelnym.

Szczególnie satysfakcjonuje ją organizowanie festiwali, pisanie scenariuszy filmowych oraz książek wspierających globalny marketing Polski.