• Home
  • Agata Kozłowska

Agata Kozłowska

agata.kozłowska@sobieski.org.pl | +48 (22) 699 70 01
Ekspert w dziedzinie infrastruktury i PPP.

Tematy: partnerstwo publiczno-prywatne, infrastruktura użyteczności publicznej, finanse publiczne i gospodarka

Publikacje eksperckie

Prawnik, koordynuje i prowadzi projekty, w szczególności odpowiada za prawną stronę przedsięwzięć. Pracowała m.in. projektach inwestycyjnych z udziałem partnera prywatnego dla Gdańska i Sopotu, Otwocka, Warszawy, Gniezna, Malborka, Łodzi, Katowic i Szczecina.

Była członkiem zespołu pracującego nad projektem ustawy o PPP. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego Konkursu Dobre Praktyki PPP. Współautorka Komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.