• Home
  • Agata Kozłowska

Agata Kozłowska

agata.kozłowska@sobieski.org.pl | +48 (22) 699 70 01
Ekspert w dziedzinie infrastruktury i PPP.

Tematy: partnerstwo publiczno-prywatne, infrastruktura użyteczności publicznej, finanse publiczne i gospodarka

Publikacje eksperckie

Prawnik, koordynuje i prowadzi projekty, w szczególności odpowiada za prawną stronę przedsięwzięć. Pracowała m.in. projektach inwestycyjnych z udziałem partnera prywatnego dla Gdańska i Sopotu, Otwocka, Warszawy, Gniezna, Malborka, Łodzi, Katowic i Szczecina.

Od ponad 15 lat doradza przy projektach realizowanych w formule PPP. Była członkiem zespołu pracującego nad ustawą o PPP. Prowadzi szkolenia na temat PPP, koncesji i zamówień publicznych. Wykładowca na konferencjach Urzędu Zamówień Publicznych.

Autorka i współautorka książek na temat PPP i koncesji (w tym komentarzy do ustawy o PPP) oraz artykułów, analiz i raportów na ten temat. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.