• Home
  • dr Janusz Wdzięczak

dr Janusz Wdzięczak

Ekspert w dziedzinie ekonomia

Tematy: ekonomia, rynki i usługi finansowe, środki unijne, finansowanie infrastruktury.

Publikacje eksperckie

Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej.

Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania) a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek rad nadzorczych oraz komitetów doradczych.
Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi (Gruzja). Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach.
Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich z zakresu ekonomii oraz transportu.
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia środowisk przedsiębiorców. Pełnił funkcje dziekana na jednej z prywatnych uczelni.
Członek działającej przy Parlamencie Europejskim European Pirate Party.
Inicjator powstania Skweru im. Komitetu Obrony Robotników w Łodzi.

Zainteresowania naukowe: transformacja gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, zastosowanie badań terenowych w naukach ekonomicznych, ekonomika transportu.