Grzegorz Pytel

grzegorz.pytel@sobieski.org.pl | +44 7768 585 253
Ekspert w dziedzinie gospodarki i nowych technologii.

Tematy: Społeczeństwo informacyjne, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, globalne strategie teleinformatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, tematyka LNG.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy naukowej i w przemyśle energetycznym. Jego szczególne zainteresowania to teorie rekursji i złożoności obliczeniowej, ilościowa analiza ryzyka, modelowanie mikroekonomiczne i ekonomia regulacyjna. W przeszłości Grzegorz założył wiele nowych firm, uczestniczył w innowacyjnych projektach badawczych z najlepszymi światowymi uniwersytetami i firmami konsultingowymi, a także służył swoją wiedzą z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Grzegorz jest również członkiem rady powierniczej szkoły podstawowej w Wielkiej Brytanii.

 

Publikacje eksperckie