• Home
  • Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski

Ekspert w dziedzinie rozwój regionalny i infrastruktura

Tematy: Partnerstwo Publiczno-Prywatne, rewitalizacja, projekty transportowe, projekty miejskie, obiekty sportowe, projekty turystyczne, innowacyjność w samorządach, rozwój regionalny.

Publikacje eksperckie

Ekonomista, menadżer, doradza przy projektach inwestycyjnych, koordynuje i prowadzi doradcze na rzecz sektora publicznego i prywatnego w szczególności odpowiada za biznesową i finansową stronę przedsięwzięć. Pracował m.in. projektach inwestycyjnych planowanych i realizowanych w formule PPP, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Olsztynie, Sopocie i wielu innych oraz przy opracowaniu i wdrażaniu modeli zarządzania infrastrukturą komunalną.

Od ponad kilkunastu lat doradza przy projektach realizowanych w formule PPP. Prowadzi szkolenia na temat PPP, koncesji oraz finansowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą.

Współautor artykułów i książek na zarządzania infrastrukturą, wdrażania PPP i koncesji oraz analiz i raportów na ten temat.

Jako Ekspert współpracował z Polską Organizacją Branży Parkingowej oraz Fundacją Centrum PPP.

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunki Polityka Społeczna Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu rynku nieruchomości.