dr Marcin Wrona

marcin.wrona@sobieski.org.pl | +48 606 985 568
Ekspert w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa i polityki zagranicznej.

Tematy: Australia i Oceania, geografia człowieka, społeczeństwo a gospodarka, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Publikacje eksperckie

Doktor nauk ekonomicznych od 2015 r., absolwent Szkoły Głównej Handlowej (ekonomia oraz stosunki międzynarodowe), Macquarie University w Sydney (e-business) oraz Uczelni Łazarskiego (bankowość oraz psychologia zarządzania). Od 2010 r. prowadzi badania dotyczące wpływu migracji na rozwój gospodarczy. Autor książki „Imigracja a gospodarka. Doświadczenia Australii” oraz wielu publikacji z zakresu migracji, a także gospodarki i kultury Australii i Oceanii. Pracownik wielu instytucji państwowych, obecnie MSWiA.