dr Michał Beim

michal.beim@sobieski.org.pl | +48 696 151 112
Ekspert w dziedzinie transportu.

Tematy: transport miejski i regionalny, infrastruktura drogowa i kolejowa, planowanie przestrzenne, ruch rowerowy, problemy komunikacyjne miast, aglomeracji i regionów.

Publikacje eksperckie