• Home
  • Dr Mirosław Panek
Mirosław Panek

Dr Mirosław Panek

miroslaw.panek@sobieski.org.pl

Ekspert w dziedzinie: finanse, gospodarka

Tematy: polityka monetarna, finanse, inwestycje

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym, pełnił funkcje kierownicze w sektorze zarządzania aktywami (ING TFI – prezes, CIO), ubezpieczeniowym (PZU – CFO), bankowym (BGK – p.o. prezesa). Był Dyrektorem Wykonawczym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z ramienia którego zasiadał w KNF. Był także niezależnym członkiem rad nadzorczych kilku spółek publicznych. Posiada licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego i tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Z wykształcenia doktor astrofizyki.