• Home
  • dr hab. Piotr Koryś

dr hab. Piotr Koryś

piotr.korys@sobieski.org.pl | +48 600 252 544
Ekspert w dziedzinie gospodarki.

Tematy: rozwój gospodarczy, demografia i migracje, historia gospodarcza, studia nad korupcją, modernizacja gospodarcza,wpływ globalizacji na rozwój krajów i regionów peryferyjnych

Publikacje eksperckie