• Home
  • dr Tomasz Pawłuszko

dr Tomasz Pawłuszko

tomasz.pawluszko@sobieski.org.pl |

Ekspert w dziedzinie polityka zagraniczna i obronność.

Tematy: polityka zagraniczna RP, geostrategia, problematyka bezpieczeństwa i obronności, systemy eksperckie w obszarze dyplomacji i bezpieczeństwa.

Pracownik naukowy Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych. Amerykanista, manager projektów badawczo-rozwojowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się w Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert programu Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP „NUP 2X35” w obszarze geopolityka. Autor raportów, analiz, szkoleń i książek z dziedziny stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej.