Bartosz Marczuk

Ekspert w obszarze polityki społecznej. Autor “Transfery międzypokoleniowe w Polsce – zarys diagnozy”. W latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.