Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

11 marca 2015 Zespół IS Wydarzenie 3 min

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, która odbędzie się 18 marca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA KONSUMENT NA RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

Ul. Kopcińskiego 8/12, 90- 232 Łódź

&

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum

Al. Jerozolimskie 31/5, 00- 508 Warszawa

 

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, która odbędzie się 18 marca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Wydarzenie jest kontynuacją I Ogólnopolskiej Konferencji Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich, która odbyła się 10 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Koła Naukowego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum, działającego na WPiA UŚ, Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej z oddziałem w Chorzowie. Sprawozdanie z pierwszej edycji konferencji ukazało się m. in. w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym, numer 7 (3) 2014.

Powstała inicjatywa, aby po raz drugi w gronie ekspertów dyskutować o przyszłości praw konsumentów w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że spotkanie to przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku sektorów infrastrukturalnych, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów prawem sektorowym. Regulacje sektorów infrastrukturalnych obecnie są słabo wypromowane, mimo że odgrywają coraz większą rolę. Wydarzenie jest możliwością przekazania studentom unikalnej wiedzy z tego zakresu.

Konferencja ma na celu ustalenie stopnia przestrzegania przez przewoźników kolejowych praw konsumenta, przeanalizowanie rozwoju regionalnych kolei oraz pozycji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Konferencja będzie składała się z trzech paneli o następujących tematach: pierwszy Przekształcenia w pasażerskich regionalnych przewozach kolejowych- rozwój konkurencji czy monopolu, drugi Prawo pasażera do informacji i odstąpienia od umowy, trzeci Status i zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Konferencja będzie miała charakter eksperckodoktorancko –   studencki.

Konferencja, w której zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć nieodpłatnie, jest skierowana do specjalistów i prawników związanych z sektorem kolejowym, a także pracowników administracji oraz studentów kierunków prawo, administracja, ekonomia i zarządzanie.

Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniu udział wezmą pracownicy naukowi i doktoranci  Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego. W ostatnim panelu wydarzenia wystąpią studenci szczególnie zainteresowani regulacją sektora kolejowego.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej, której redaktorem prowadzącym będzie dr hab. Mirosława Pawełczyka.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 16 marca 2015 r. na adres mailowy konferencja.kolej.lodz@wp.pl.

II Ogólnopolska Konferencja Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich jest organizowana przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Polską Fundację Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,  Instytut Sobieskiego w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. Patronat medialny sprawują TVP Łódź, Kurier Kolejowy, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej, Portal sPrawnik.pl oraz dlaStudenta.pl

Organizatorzy w przygotowywanie wydarzenia zaangażowali Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. oraz Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. Do parterów należą także   Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego (Uniwersytet Łódzki), Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Uniwersytet Warszawski), Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum (Uniwersytet Śląski), Koło Naukowe Lex Publica TBSP (Uniwersytet Jagielloński) oraz Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Informacji o wydarzeniu udziela dr Łukasz Grzejdziak, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ (lgrzejdziak@wpia.uni.lodz.pl).

W sprawach czynnego udziału studentów oraz kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z Marcinem Kraśniewskim, prezesem Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ (marcin92krasniewski@wp.pl).