Konferencja „Młodzi dla Polski – Polska dla młodych”

24 maja 2013 Zespół IS Wydarzenie 2 min

W sobotę 25 maja 2013 roku o godzinie 10:00 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się konferencja „Młodzi dla Polski – Polska dla młodych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, którą patronatem objął Instytut Sobieskiego.

Ideą, która przyświeca zorganizowaniu konferencji jest próba zdiagnozowania istotnych problemów społecznych dotyczących młodych ludzi w Polsce, a także refleksja nad tym, czy i jakie są sposoby ich rozwiązania. Wśród tych zagadnień wymienić można wchodzenie na rynek pracy, zakłądanie rodziny, emigracja czy partycypacja w życiu publicznym. Są to niezwykle ważne tematy, ponieważ brak odpowiednich działań wiązać się będzie z poważnymi konsekwencjami w przyszłości.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Sekretarz Stanu w MPiPS dr hab. Jacek Męcina, były rektor SGH, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, senator PO dr hab. Marek Rocki, prof. Piotr Gliński z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

„Nie chcemy wyjeżdżać z Polski, by żyć godnie i szczęśliwie. Przygotowaliśmy tę konferencję, by wziąć odpowiedzialność za to w jaki sposób diagnozuje się problemy młodego pokolenia i jakich należy szukać sposobów na ich rozwiązanie” – mówi Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski Sebastian Kaleta.

Młodzi dla Polski to powstała w 2012 roku organizacja na Uniwersytecie Warszawskim, która za cel stawia sobie aktywizację społeczności akademickiej w sferze społecznej. Promuje patriotyzm i konserwatyzm poprzez organizację debat, konferencji naukowych oraz projektów kulturalnych.

 Plakat

Agenda konferencji

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników (wejście jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji)

10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji i powitanie przez organizatorów

10.15 – 10.45 – wykład otwierający

10.45 – 12.45 – panel 1 – Polska dla Młodych. Jak pogodzić szkolnictwo wyższe z wymaganiami rynku pracy?

  • Dr hab. Marek Rocki, prof. SGH – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, senator RP;
  • Dr hab. Jacek P. Męcina – wiceminister, sekretarz stanu – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Dr Jerzy Surma – Szkoła Główna Handlowa, w latach 2011-2012 visiting scholar w Harvard Business School;
  • Piotr Müller – przewodniczący Parlamentu Studentów RP;
  • Moderator: Mateusz Mrozek – Parlament Studentów RP, Parlament Studentów UW.

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 15.00 – panel 2 – Młodzi w Polsce. Czy rodzina może być wartością we współczesnym świecie?

Jacek Sapa – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny;

Bartosz Marczuk – publicysta – Rzeczpospolita;

Dorota Łosiewicz – publicystka – Sieci;

Dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji UW;

Moderator: Mateusz Matyszkowicz – Teologia Polityczna.

15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa

16.00 – 18.00 – panel 3 – Młodzi dla Polski? Tożsamość i aktywność obywatelska młodych Polaków.

Prof. Piotr Gliński – Instytut Filozofii i Socjologii PAN;

Dr Michał Łuczewski – Instytut Socjologii UW, Centrum Myśli Jana Pawła II;

Dr Tomasz Żukowski – Instytut Polityki Społecznej UW;

Dr Jacek Strzemieczny – prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Moderator: Piotr Pałka – redaktor naczelny Rebelya.pl

18.00 – 18.30 – zakończenie