• Home
  • Rekomendacje Młodych dla Polski

Rekomendacje Młodych dla Polski

25 maja 2023 Zespół IS Analiza 2 min

Instytut Sobieskiego już po raz drugi zrealizował kurs dla studentów, którego celem było przybliżenie zagadnień gospodarczo – społecznych młodym Polakom w wieku między 19 a 30 rokiem życia.

Działania miały na celu promowanie aktywnego uczestnictwa młodych osób w życiu publicznym oraz stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i zaproponowanie rekomendacji dotyczących konkretnych, strategicznych polityk omawianych w projekcie. Rozmowy z ekspertami i krytyczne zastanowienie się nad realnymi problemami jakie dotykają Polskę były inspirujące nie tylko dla uczestników, ale także powinny być inspiracją dla decydentów.

Mierzenie się z prawdziwymi wyzwaniami będącymi przedmiotem debaty ekspertów, przygotowanie własnej propozycji zmian – „recepty” na poprawę codziennego życia obywateli pozwoliło uczestnikom na poszerzenie wiedzy, a także rozwój zdolności krytycznego myślenia i planowania strategicznego.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy i zdobycie kompetencji, które nie zawsze zawierają się w programie studiów na kierunkach politologicznych. Uczestnicy kursu mieli szansę zdobycia praktycznej wiedzy, której przyswojenie z pewnością przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu pt. „Akademia Młodych Ekspertów” pracowali wielotorowo: odbyli szereg spotkań z decydentami i ekspertami szczebla ogólnopolskiego, brali udział w warsztatach, a następnie wypracowali własne rekomendacje dotyczące pięciu wskazanych obszarów, tj. polityki energetycznej, bezpieczeństwa Polski na arenie międzynarodowej, zwiększenia zatrudnienia Polaków w instytucjach i agencjach unijnych, przyszłości rynku emerytur w Polsce oraz walki z dezinformacją.

Prezentujemy wyniki ich pracy – rekomendacje dla Polski w zakresie pięciu istotnych zagadnień gospodarczo-społecznych, są to: rekomendacje w zakresie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa Polski, dezinformacji w przestrzeni publicznej, przyszłości rynku emerytur w Polsce , a także zatrudnienia Polaków w instytucjach UE.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.


Projekt pt. „Akademia Młodych Ekspertów” został zrealizowany przez Fundację Instytut Sobieskiego we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu od Fundacji Empiria i Wiedza.