• Home
  • sobieski on-line 2

sobieski on-line 2

1. Debata gospodarcza: Jaka przyszłość po pandemii?

Premiera materiału – 17 maja 2020 roku.

Instytut Sobieskiego zorganizował debatę pt. Jaka polityka gospodarcza po pandemii?

Moderatorem spotkania był członek zarządu IS mec. Filip Seredyński, a panelistami byli:

  • – prof. Łukasz Hardt, Członek Rady Polityki Pieniężnej
  • – dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych
  • – prof. Tomasz Grosse, ekspert Instytut ds. europejskich

Podczas debaty omówione zostały kwestie m.in. scenariuszy gospodarczych dla Polski czy działań pomocowych podjętych przez UE w reakcji na pandemię. Podjęto temat obecnej sytuacji na giełdzie i związanych z nią działań inwestorów. Paneliści skomentowali również obniżenie referencyjnej stopy procentowej przez RPP, a także ocenili działania polskiego rządu związane z COVID-19.

2. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w dobie pandemii

Premiera materiału – 24 maja 2020 roku.

Prezentuje Agata Kozłowska – ekspert Instytutu ds. PPP

W niniejszym materiale ekspert omawia zalety partnerstwa publiczno-prywatnego, skupiając się na jego zastosowaniu w Polsce w obecnej sytuacji. Wskazuje również na rodzaje projektów inwestycyjnych, które mogą być realizowane przy pomocy PPP.