15 stycznia 2016 Tomasz Styś Analiza 1

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, Polska do 2020 r. zobowiązana jest osiągnąć poziom 50% recyklingu wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W 2014 r. recyklingowi poddano 21,1% ilości zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz

13 stycznia 2015 Tomasz Styś Media 2 min

Polski rynek odpadów komunalnych jest zbiurokratyzowany i mało konkurencyjny – wynika z raportu Instytutu Sobieskiego. Jeżeli nic się nie zmieni, to ceny, jakie Polacy płacą za wywóz śmieci, mogą wzrosnąć o kolejne 30 proc. Na polskim rynku odpadów w 2013

1 grudnia 2014 Tomasz Styś Raport 1

Przed 2013 r. odbiór odpadów odbywał się na zasadach wolnorynkowych, w których właściciel nieruchomości zawierał w sposób dobrowolny umowę na świadczenie tej usługi przez samodzielnie wybrany podmiot, zajmujący się działalnością związaną z odbiorem odpadów komunalnych. Dokonana

7 listopada 2014 Tomasz Styś Media 3 min

Droższe śmieci o 30 proc., więcej firm odpadowych, brak poprawy wskaźników, a w perspektywie monopol spalarni i upadek ponad 400 instalacji zastępczych – to bilans reformy śmieciowej przygotowany przez Instytut Sobieskiego. Instytut Sobieskiego

7 listopada 2014 Tomasz Styś Media 2 min

Gospodarka odpadami w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia, a minął już ponad rok od wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej. Jednym z problemów są znikające odpady, mówi Tomasz Styś, ekspert Instytutu Sobieskiego.

27 sierpnia 2014 Tomasz Styś Analiza 1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z m.in. Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwaną „ustawą śmieciową”) tworzą prawne ramy

22 lipca 2014 Tomasz Styś Media 5 min

Na początku roku rozmawiałem ze znajomym samorządowcem. Nasza rozmowa miała charakter towarzyski, bo znamy się dobrych kilkanaście lat, lecz w pewnym momencie zeszła na ustawę „śmieciową”. Zapytałem, czy „jego” gmina będzie sporządzać analizę

20 grudnia 2013 Tomasz Styś Komentarz 3 min

Koniec 2013 roku przynosi trzy ważne informacje ważne z punktu widzenia przyszłości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po koniec listopada Trybunał Konstytucyjny uchylił część przepisów Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy

26 września 2013 Tomasz Styś Analiza 1

1.07.2013 r. wszedł w Polsce w życie nowy system gospodarowania odpadami. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości stał się samorząd gminny. Rzeczony system zbudowany został na następujących założeniach:

6 września 2013 Tomasz Styś Media 4 min

Gdyby nie spektakularna czerwcowa klapa przetargu na odbiór odpadów komunalnych w Warszawie, być może opinia publiczna nigdy nie dowiedziałaby o zawiłościach nowego systemu gospodarowania odpadami. Można założyć, że Polacy wiedzieli tylko, że będą